Proces přijímacího řízení 

Těší nás, že se zajímáte o Park Lane International School.
Během celého přijímacího řízení je vám k dispozici naše zápisová kancelář, která se postará o to, aby byl pro vás nástup na naši školu co nejhladší.

Přijímací řízení probíhá následovně:

1. Kontaktování školy

Pokud se o Park Lane International School chcete dozvědět více, kontaktujte zápisovou kancelář, a to buď telefonicky, osobně nebo vyplněním kontaktního formuláře.

Každé rodině nabízíme individuální schůzku, během níž se může seznámit s chodem školy.

Upozorňujeme, že schůzky a prohlídky školy jsou možné pouze po předchozí domluvě. Zájemci si školu projdou s jedním z našich studentů či se zástupcem zápisové kanceláře a dostanou všechny potřebné informace týkající se osnov, rozvrhů a celkového chodu školy, včetně informační brožury.

2. Zahájení přijímacího řízení

Jakmile od rodičů obdržíme kontaktní formulář, pozveme je na návštěvu, ideálně s dítětem, které si přejí přihlásit. Během návštěvy se mohou seznámit s našimi zaměstnanci, zápisovou kanceláří, ředitelem či zástupcem ředitele a s vedením českého oddělení (v případě českých zájemců o nástup do 2. až 6. ročníku).

Rodinám, které se hlásí ze zahraničí, poskytneme všechny potřebné informace po telefonu, e-mailu či Skypu. 
Uchazeči o střední školu budou hodnoceni prostřednictvím online testování. 


3. Přihlášení

Po návštěvě školy, případně setkání přes Skype, mohou rodiče dítě oficiálně přihlásit.

Přihlášení zahrnuje dva kroky:
a) vyplnění online přihlášky, kterou rodičům zašle zápisová kancelář,
b) doručení kopií vysvědčení z posledních dvou let školní docházky.

4. Hodnocení uchazeče a osobní pohovor

Každý uchazeč je ohodnocen na základě vstupních požadavků odpovídající jeho věku (Key Stage). Podrobnější informace naleznete v části Podmínky přijetí ke studiu (Admissions Policy).

Přijetí na základní školu (žáci od 3 do 10 let)

Hodnocení uchazeče probíhá v přátelské a neformální atmosféře, ideálně jako součást tzv. úvodního dne ve třídě, do které žák věkově i znalostně zapadá. Během úvodního dne škola vyhodnotí, zda má uchazeč potřebné znalosti a dovednosti a zda do třídy zapadá. Třídní účitelé poté spolu se zápisovou kanceláří a ředitelem základní školy rozhodnou o přijetí uchazeče.

Přijetí na gymnázium (od 11 do 18 let)


Všichni zájemci o studium na gymnáziu Park Lane International School musí projít přijímacími zkouškami.

Přijímací zkoušky tvoří:

 • Online CEM test, který prověřuje studijní předpoklady uchazečů a pomáhá škole odhalit jejich potenciál. CEM je mezinárodně uznávaný standardizovaný test.
 • Zkouška z anglického jazyka, která porovná jazykovou úroveň uchazečů s úrovní našich současných studentů a vyhodnotí, zda bude případně student na počátku studia potřebovat hodiny angličtiny navíc.
 • Zkouška z češtiny, která slouží k určení jazykové úrovně pro další studium.


Po přezkoušení a úvodním dni pozveme rodiče ke krátkému setkání s ředitelem školy, na němž probereme konkrétní záležitosti spojené s přihláškou.

Příští termín přijímacích zkoušek na gymnázium proběhne ve čtvrtek 19. března 2020.

5. Zápisné

Přihláška ke studiu je závazná až po uhrazení zápisného.
Upozorňujeme, že úhrada zápisného nezaručuje místo ve škole.

Zápisné: 10 000 Kč
Číslo účtu: 1002392102/2700 (UNICREDIT), poplatek lze uhradit také kartou v kanceláři školy
Poznámka: Jméno studenta 

6. Oznámení o přijetí

Potom, co uchazeč projde přijímacími zkouškami, odevzdá vysvědčení a zúčastní se úvodního dne, rozhodne škola o jeho přijetí. Informaci o přijetí předává rodičům obvykle zápisová kancelář, ve specifických případech může rodinu kontaktovat přímo vedení školy.

7. Smlouva o zápisu

Škola zašle rodičům smlouvu o zápisu a formulář k vyplnění platebních údajů.

8. Faktura a školné

Na základě poskytnutých platebních údajů vystaví škola rodičům či firmě fakturu.

Školné se vždy hradí v předstihu.

Užitečné odkazy:
Školné a stipendijní program
Názory rodičů
Informace o jednotlivých ročnících
Přijímací řízení

Facebook
G+
Twitter
Gmail
Pinterest

Branch

This value should not be empty.

Starting date

This value should not be empty.

Student

First Name

This value should not be empty.

Last Name

This value should not be empty.

Gender

This value should not be empty.

Address

This value should not be empty.

Nationality

This value should not be empty.

Date of Birth

This value should not be empty.

Birth ID

Passport ID

Health Insurance

 

At School my child will be called

Spoken languages

This value should not be empty.

Health Information

Please specify all health informations or medical conditions (allergies, injuries, illnes etc.) which could be
important to us:

Could not submit the form. Please make sure the form is filed correctly.

Park Lane Principal on the launch of Distance Learning

Tune our Park Lane Radio !

News, views & events

ico_arrow

Contacts

 
 

Useful links

 • Prague 1
 • Park Lane International School
 • Valdštejnská 151/6a 
 • 118 01 Praha - Malá Strana
 • IČO 284 655 98
 • Prague 6
 • Park Lane International School
 • Norbertov 3
 • 162 00 Praha 6 - Střešovice
 • IČO 284 655 98


 • Prague 5
 • Nessie English Preschool
 • Nad Bertramkou 10
 • 150 00 Praha 5 - Smíchov
 • IČO 275 68 628
ico_search
ico_arrow