Popis IB Diploma Programme

Popis IB Diploma Programme

International Baccalaureate Diploma Programme (IB DP) je akademicky náročný a vyvážený studijní program, jehož závěrečné zkoušky připravuje studenty ve věku 16-19 let na úspěšné přijetí na univerzity a na další úspěšný život. Program byl vytvořen tak, aby podporoval intelektuální, společenskou, emocionální a fyzickou harmonii studentů. Program získal podporu i uznání na vedoucích světových univerzitách. Tento studijní program připravuje studenty na efektivní spolupodílení se na rychle se rozvíjející a stále globálnější společnosti. Program se zaměřuje především na:

 • fyzický, intelektuální, emocionální a mravní rozvoj studentů

 • poskytnutí širokého a hlubokého stupně znalostí a porozumění prostřednictvím studia 6 předmětů

 • rozvoj dovedností a pozitivních postojů ke vzdělávání, které studenty připraví na další studium

 • studium alespoň 2 jazyků a rozvoj poznání kultur včetně studentovy vlastní

 • vytváření spojitostí napříč tradičními akademickými předměty a poznávání podstaty vědění prostřednictvím jedinečného kurzu Teorie vědění

 • provedení důkladného výzkumu v oblasti studentova zájmu úhlem pohledu jedné z akademických disciplín prostřednictvím Extended essay (rozšířená esej).

 • posílení studentova osobního rozvoje i rozvoje v oblasti mezilidských vztahů prostřednictvím kreativity, akce a služby (CAS)


Jádro Diploma Programme

IB DP obsahuje 3 základní elementy, které podtrhují filozofii programu. Všichni IB DP studenti musí splnit požadavky každého ze 3 elementů jádra:

 • Rozšířená esej (Extended Essay -  EE) - požaduje po studentech, aby provedli nezávislý výzkum prostřednictvím detailního rozboru otázky spojené s jedním z DP předmětů, které studují.

 • Teorie vědění (Theory of Knowledge - TOK) - rozvíjí ucelený přístup k učení se, který sjednocuje akademické disciplíny. V tomto kurzu kritického myšlení se studenti zabývají podstatou vědění a prohlubují si své chápání vědění jakožto lidského konstruktu.

 • Kreativita, akce, služba (Creativity, Action, Service - CAS) - zapojuje studenty do řady aktivity vedle jejich akademického studia. Kreativita podporuje studenty, aby se zapojovali v umění a v kreativním myšlení. Akce se snaží podpořit zdravý životní styl prostřednictvím fyzické aktivity. Služba společnosti představuje prostředek seberozvíjení s přidanou akademickou hodnotou. Tyto tři proudy CAS podporují osobní rozvoj studentů i rozvoj v oblasti mezilidských vztahů prostřednictvím zkušenostního vzdělávání a umožňuje cesty k sebepoznání.

Kritéria výběru předmětů a splnění požadavků programu

 • Studenti musí studovat 6 předmětů, 3 na vyšší úrovni (HL) a tři na standardní úrovni (SL). Dále musí splnit požadavky TOK, odevzdat procházející EE a splnit požadavky programu CAS.  Musí celkově získat alespoň 24 bodů ze všech předmětů, které studují.

 • Studenti vybírají předměty z každé skupiny (Group 1 - 6), nicméně předmět z Group 6 může být nahrazen jiným předmětem z Group 1,2, 3,4.

 • Předmět z Group 2 (cizí jazyky) může být nahrazen dalším předmětem v Group 1 (rodné jazyky).

 • Musí splnit všechny požadavky a zkoušky v maximálně 3 zkouškových obdobích (květen, listopad). Studenti, kteří toto vše splní, získají IB Diploma.

 • Studenti, kteří studují IB DP ve více Group 1 jazycích, získají bilinguální IB Diploma.


Další požadavky a pravidla pro úspěšné získání IB Diploma:

 • CAS program je splněn

 • V žádném předmětu, TOK nebo EE studenti nezískají “N” (známka neudělena z různých důvodů)

 • Student nezíská známku E ani v TOK, ani v EE

 • Student nezíská v žádném předmětu známku 1

 • Student nezíská více než 2 známky “2” z jakýchkoliv předmětů nebo úrovní

 • Student nezíská více než 3 známky “3” z jakýchkoliv předmětů nebo úrovní

 • Student získá 12 a více bodů ze všech HL předmětů (těm, kdo si vyberou 4 HL předměty, se započítají 3 s nejvyšším ohodnocením)

 • Student získá 9 a více bodů ze všech SL předmětů (ti, kdo si vyberou 2 SL předměty, musí získat v SL alespoň 5 bodů)

 • Student nebyl penalizován za přestupek proti akademické poctivosti


Časový plán IB DP


Ročník

Měsíc

Akce

Y11

Leden/únor

Studenti si vybírají předměty

Y11

Květen/červen

Studenti konají IGCSE zkoušky

Y11

Srpen

IGCSE výsledky jsou k dispozici

Y12

Září-červen

1. ročník IB DP

Y12

Červen

Studenti dokončí motivační

dopis pro přijetí na zahraniční univerzity. Učitelé dokončí předpokládané známky (odhad výsledku zkoušek IB v dalším roce).

Y13

Říjen

Přihlášky na Oxbridge jsou odeslány

Y13

Leden

Přihlášky na ostatní univerzity jsou odeslány (UCAS, české VŠ a další)

Y13

Květen

Studenti konají zkoušky IB podle celosvětově závazného rozvrhu zkoušek vytvořeného každoročně IBO. Po vykonání poslední zkoušky  (obvykle poslední týden v květnu)

už studenti nejdou zpět do školy.

Y13

5.-8. července

Výsledky IB zkoušek jsou zaslány škole a do systému UCAS (5.7.) a studentům (6.7.). Studenti se setkají individuálně s Director of Studies, IB DP koordinátorem a univerzitním poradcem.  

(Y14)

Září

Škola obdrží oficiální výtisky IB Diploma studentů. Začíná proces nostrifikace, je-li zapotřebí.


Více informací naleznete zde

V případě Vašich dotazů kontaktujte IB koordinátora Jana ČihákaFacebook
G+
Twitter
Gmail
Pinterest

Branch

This value should not be empty.

Starting date

This value should not be empty.

Student

First Name

This value should not be empty.

Last Name

This value should not be empty.

Gender

This value should not be empty.

Address

This value should not be empty.

Nationality

This value should not be empty.

Date of Birth

This value should not be empty.

Birth ID

Passport ID

Health Insurance

 

At School my child will be called

Spoken languages

This value should not be empty.

Health Information

Please specify all health informations or medical conditions (allergies, injuries, illnes etc.) which could be
important to us:

Could not submit the form. Please make sure the form is filed correctly.

IB results at Park Lane: an incredible success!

Park Lane's 2022 BSO Inspection

News, views & events

ico_arrow

Contacts

 
 

Useful links

 • Prague 1
 • Park Lane International School
 • Valdštejnská 151/6a 
 • 118 01 Praha - Malá Strana
 • IČO 284 655 98
 • Prague 6
 • Park Lane International School
 • Norbertov 3
 • 162 00 Praha 6 - Střešovice
 • IČO 284 655 98


 • Prague 5
 • Nessie English Preschool
 • Nad Bertramkou 10
 • 150 00 Praha 5 - Smíchov
 • IČO 275 68 628
ico_search
ico_arrow