IB DP a česká maturita v Park Lane International School

Vedení Park Lane rozhodlo, že škola bude vzdělávat studenty posledních dvou ročníků střední školy (Y12 a Y13) výhradně podle mezinárodního programu International Baccalaureate (IB), protože prioritou školy je připravit své budoucí absolventy na studium na prestižních světových univerzitách. Z tohoto důvodu nebudou na konci studia skládat českou maturitu. Zařazením češtiny do skupiny IB předmětů vyučovaných v Park Lane a možností zvolit si češtinu na vyšší úrovni budou mít studenti vůči českým vysokým školám stejně dobrou pozici jako studenti s českou maturitou. Český program tedy zůstane dále v Park Lane zachován v průběhu celého studia druhého stupně ZŠ a střední školy.

Vzdělávání studentů v obou programech (IB DP a maturita) je podle mých zkušeností časově velmi náročné, pro studenty představuje skládání obou kvalifikací značnou zátěž a stres. Tím, že se student připravuje pouze na náročné IB DP zkoušky a neztrácí drahocenný čas i přípravou na českou maturitu, si výrazně zvyšuje šanci na lepší výsledek IB DP a tím i na mnohem více studijních možností v zahraničí. Časy a data obou zkoušek se překrývají, čímž studentovi může být prakticky znemožněno jednu ze zkoušek přímo vykonat v řádném termínu.
Česká maturita (státní i profilová část) je kvalifikace výhradně česká a je projektována jako výstup pro středoškolské vzdělávací programy v rámci České republiky. IB DP již cca 50 let představuje pro drtivou většinu univerzit i zaměstnavatelů kvalitní, stabilní a celosvětově uznávaný mezinárodní výstup ze středoškolského vzdělávání. Studenti, kteří v minulosti složili IB DP zkoušky, a získali tak IB DP diplom, bez problémů pokračují ve studiu na českých VŠ a zde svá studia také úspěšně zakončují. Studenti s IB DP diplomem jsou už mnohdy českými VŠ vnímáni jako potenciálně výborní (UK, VŠE, ČVUT).

Na základě zkušeností navíc víme, že české VŠ již v mnoha případech uznávají IB diplom jako doklad o uzavřeném středoškolském vzdělání a nostrifikaci nepožadují. Nostrifikace (uznání dosaženého stupně vzdělání domácími úřady) staví legálně IB diplom na úroveň české maturity, především v souvislosti s přijímacím řízením na VŠ v ČR. IB diplom lze nostrifikovat a doporučujeme z tohoto důvodu mít v kombinaci předmětů IB češtinu na vyšší úrovni.
Víme, že pro řadu českých rodin je zachování možnosti studia na českých vysokých školách se vzděláním uznatelným domácími vysokými školami velice důležitá. Věříme, že prostřednictvím silného IB programu včetně kvalitní výuky češtiny těchto cílů v Park Lane dosáhneme, a to při efektivnějším využití času a studijního zaměření studentů v náročném IB programu.

K tématu IB Diploma a českého programu plánujeme v Park Lane další schůzky se studenty a rodiči k detailnímu objasnění zvolené strategie v Park Lane.

V případě jakýchkoliv dalších dotazů mě prosím kontaktujte na jan.cihak@parklane-is.com.


Facebook
G+
Twitter
Gmail
Pinterest

Branch

This value should not be empty.

Starting date

This value should not be empty.

Student

First Name

This value should not be empty.

Last Name

This value should not be empty.

Gender

This value should not be empty.

Address

This value should not be empty.

Nationality

This value should not be empty.

Date of Birth

This value should not be empty.

Birth ID

Passport ID

Health Insurance

 

At School my child will be called

Spoken languages

This value should not be empty.

Health Information

Please specify all health informations or medical conditions (allergies, injuries, illnes etc.) which could be
important to us:

Could not submit the form. Please make sure the form is filed correctly.

IB results at Park Lane: an incredible success!

Park Lane's 2022 BSO Inspection

News, views & events

ico_arrow

Contacts

 
 

Useful links

 • Prague 1
 • Park Lane International School
 • Valdštejnská 151/6a 
 • 118 01 Praha - Malá Strana
 • IČO 284 655 98
 • Prague 6
 • Park Lane International School
 • Norbertov 3
 • 162 00 Praha 6 - Střešovice
 • IČO 284 655 98


 • Prague 5
 • Nessie English Preschool
 • Nad Bertramkou 10
 • 150 00 Praha 5 - Smíchov
 • IČO 275 68 628
ico_search
ico_arrow