Český program

Nedílnou součástí osnov Park Lane International School je kvalitní český program, ve kterém se věnujeme žákům české národnosti i žákům národností jiných. Záleží nám na tom, aby měli možnost proniknout nejen do tajů naší krásné české řeči, ale aby jim rovněž nechybělo povědomí o české kultuře a historii. Naši kvalifikovaní a zkušení učitelé dbají na vysoký standard výuky, preferují moderní vyučovací metody a přihlíží k individuálním schopnostem žáků. 

Náš vzdělávací program obohacujeme školními výlety, navštěvujeme nejrůznější kulturní akce, organizujeme besedy se zajímavými osobnostmi a účastníme se celostátních soutěží. Žáci mají také možnost zapsat se do odpoledních kroužků zaměřených na český jazyk, kulturu a historii.

Program pro české žáky

 • Začíná již ve třídě Reception (děti ve věku 4 – 5 let).
 • Pokrývá povinnou 9-ti letou školní docházku (Y2 až Y10).
 • Žáci české národnosti jsou od třídy Year 2 formálně zaregistrováni v české základní škole, kde průběžně skládají srovnávací zkoušky z předepsaných předmětů. Rodiče mají možnost zvolit pro své dítě českou kmenovou školu dle vlastního výběru.
 • Na prvním stupni se žáci učí český jazyk, prvouku, matematiku a vlastivědu. Na druhém stupni český jazyk, zeměpis a dějepis.
 • V Year 11 mají studenti možnost složit zkoušku IGCSE z českého jazyka.
 • V Year 12 a 13 si v rámci studia IB Diploma Programme mohou zvolit předmět Czech literature.

Program pro cizince

 • Začíná již od třídy Reception (děti ve věku 4 – 5 let).
 • Výuka probíhá na prvním stupni dvakrát týdně a na druhém stupni až třikrát týdně.
 • Kromě zvládnutí základů jazyka se zaměřujeme na to, aby žáci získali znalosti o historii, kultuře a důležitých reáliích České republiky.

Pro více informací prosím kontaktujte Jolanu Hanusovou (Secondary) nebo Jana Prucka (Primary) 


Facebook
G+
Twitter
Gmail
Pinterest

Branch

This value should not be empty.

Starting date

This value should not be empty.

Student

First Name

This value should not be empty.

Last Name

This value should not be empty.

Gender

This value should not be empty.

Address

This value should not be empty.

Nationality

This value should not be empty.

Date of Birth

This value should not be empty.

Birth ID

Passport ID

Health Insurance

 

At School my child will be called

Spoken languages

This value should not be empty.

Health Information

Please specify all health informations or medical conditions (allergies, injuries, illnes etc.) which could be
important to us:

Could not submit the form. Please make sure the form is filed correctly.

Summer Camp 2022

Park Lane's 2022 BSO Inspection

News, views & events

ico_arrow

Contacts

 
 

Useful links

 • Prague 1
 • Park Lane International School
 • Valdštejnská 151/6a 
 • 118 01 Praha - Malá Strana
 • IČO 284 655 98
 • Prague 6
 • Park Lane International School
 • Norbertov 3
 • 162 00 Praha 6 - Střešovice
 • IČO 284 655 98


 • Prague 5
 • Nessie English Preschool
 • Nad Bertramkou 10
 • 150 00 Praha 5 - Smíchov
 • IČO 275 68 628
ico_search
ico_arrow