Stipendijní program

IB Stipendijní fond Park Lane

Historie

V únoru 2013 založila školská rada stipendijní program pro akademicky nadané studenty, jehož cílem je umožnit schopným a pracovitým žákům přístup ke kvalitnímu vzdělání nabízenému v Park Lane International School.

Stipendijní fond Park Lane

Stipendijní program pro středoškolské studenty je vynikajícím projektem, který přináší značný potenciál nejen vybraným mladým studentům, ale rovněž samotné škole. V tomto ohledu Park Lane International School – v souladu s duchem zahraničních stipendijních programů – podporuje akademicky nadané děti, jejichž rodiče neuvažují o jejich zápisu na mezinárodní školu buď z finančních důvodů nebo v důsledku nevědomosti o existenci nebo přístupnosti stipendijního programu. Proto byl založen Stipendijní fond Park Lane s cílem získávat finanční podporu od soukromých dárců a firemních sponzorů, aby bylo zaručeno pokračování tohoto úspěšného stipendijního programu.

Stipendijní program

 • Uchazeči o stipendium jsou vybíráni v rámci náročného výběrového řízení testujícího znalost angličtiny a matematiky, jakož i schopnost logického myšlení a argumentace. Pozornost je rovněž věnována otázce, do jaké míry je uchazeč schopen využít pedagogický přístup Park Lane International School. Výběrová komise vedená ředitelem školy vyhodnocuje studijní výsledky každého uchazeče za poslední dva roky a provádí pohovory s kandidáty a jejich rodiči.
 • Úspěšní uchazeči budou v ročnících 10 a 11 studovat podle studijního programu Cambridge IGCSE (14-16 let), jenž zahrnuje škálu povinných i nepovinných předmětů. V navazujících ročnících 12 a 13 pak studenti pokračují podle mezinárodně uznávaného bakalářského programu IB Diploma 16-18let).
 • Uchazeči, kteří se chtějí zapojit do programu IB Diploma, jenž začíná ve 12. ročníku (16-17), musí prokázat připravenosti zahájit tento akademicky náročný program. Žadatelé absolvují přijímací zkoušky (angličtina, matematika a dovedností test) a musí předložit zprávy o svých dosavadních studiích. Studenti, kteří mají vynikající vstupní testy, a ti, kteří jsou schopni prokázat úspěch v programu IGCSE, GCSE nebo ekvivalentních studiích v jiném školním systému, budou mít nárok na stipendia.


Jak zažádat o účast v IB Stipendijním programu Park Lane pro akademicky nadané studenty:

Uchazeči musí předložit následující dokumenty:

 • vyplněný formulář žádosti – k dispozici zde;
 • vysvědčení za poslední dva školní roky a jakákoliv hodnocení (nebo vysvědčení)
 • všechny certifikáty za úspěchy založené na akademických výsledcích;
 • hodnocení ředitele/ředitelky školy, kterou student navštěvuje

16. února 2018: nejzazší termín pro podání žádosti o IB stipendium
22. února 2018: přijímací řízení pro kandidáty na IB stipendium a obecně pro studenty středních škol

Formuláře žádosti se všemi požadovanými dokumenty zasílejte k rukám:
Karolína Schreiberová, studijní oddělení
E-mail: karolina.schreiberova@parklane-is.com
Telefon: +420 603 489 369
Adresa: Park Lane International School, Valdštejnská 151
Praha 1 – Malá Strana, 118 00, Česká republika

Sponzoři stipendijního fondu

Stipendijní fond Park Lane aktivně hledá sponzory IB stipendijního programu pro akademicky nadané studenty. Sponzorská partnerství mohou zahrnovat (například):

Příležitost přímého spojení s komunitou Park Lane International School čítající mnoho dobře propojených členů pražské společnosti, jakož i se sektorem cizinců žijících v Praze. Možnost propagovat vaši společnost / organizaci a její poslání prostřednictvím školního webu, online bulletinu a dalších školních publikací / médií včetně reklamních bannerů a školních expozic; Garance Vašeho (firemní) profilu na velkých školních akcích, které jsou zpravidla otevřeny širší komunitě zajišťující maximální dosah.

Hlavní přispěvatelé budou přizváni do stipendijního výboru Park Lane a následně se budou moci přímo podílet na rozvoji stipendijního programu.

Jakožto mezinárodní škola podporuje Park Lane ducha spolupráce v kosmopolitním prostředí, v němž tolerance a respekt představují základní hodnoty. Mladí studenti Park Lane uvažují kreativně a nezávisle a cení si názorů a příspěvků ostatních.

Lze jednoznačně očekávat, že absolventi Park Lane budou mezi čelními uchazeči o studium na elitních univerzitách ve Spojeném království, ve Spojených státech a po celém světě. Z posledních průzkumů vyplývá, že většina Čechů studujících v zahraničí se domů vrací se znalostmi, dovednostmi a životní zkušeností, která má potenciál podpořit rozvoj v České republice a zlepšit hospodářské i společenské vyhlídky budoucích generací.

Finanční dárci mohou proto očekávat, že jejich příspěvky významně podpoří studijní i kariérní vyhlídky talentovaných a vysoce motivovaných studentů, kteří jim v budoucích letech jejich štědrou podporu oplatí vlastním pozitivním přínosem.

Pokud máte zájem o možnosti spolupráce s Park Lane International School při podpoře Stipendijní nadace, nebo pokud si přejete přispět vlastním darem do stipendijního fondu, kontaktujte laskavě:

Karolína Schreiberová
tel: +420 603 489 369
karolina.schreiberova@parklane-is.com

Náš partner stipendijního fondu:


Facebook
G+
Twitter
Gmail
Pinterest

Branch

This value should not be empty.

Starting date

This value should not be empty.

Student

First Name

This value should not be empty.

Last Name

This value should not be empty.

Gender

This value should not be empty.

Address

This value should not be empty.

Nationality

This value should not be empty.

Date of Birth

This value should not be empty.

Birth ID

Passport ID

Health Insurance

 

At School my child will be called

Spoken languages

This value should not be empty.

Health Information

Please specify all health informations or medical conditions (allergies, injuries, illnes etc.) which could be
important to us:

Could not submit the form. Please make sure the form is filed correctly.

October Book fair

October Activity Days

News, views & events

ico_arrow

Contacts

 
 

Useful links

 • Prague 1
 • Park Lane International School
 • Valdštejnská 151/6a 
 • 118 01 Praha - Malá Strana
 • IČO 284 655 98
 • Prague 6
 • Park Lane International School
 • Norbertov 3
 • 162 00 Praha 6 - Střešovice
 • IČO 284 655 98


 • Prague 5
 • Nessie English Preschool
 • Nad Bertramkou 10
 • 150 00 Praha 5 - Smíchov
 • IČO 275 68 628
ico_search
ico_arrow