Správní rada

Přístup, který v Park Lane International School ve vztahu k řízení školy zastáváme, je založen především na vyváženém propojení strategické a praktické roviny. Naším hlavním cílem je poskytnout rodičům, zaměstnancům, ale i studentům příležitost aktivně se spolupodílet na dalším rozvoji školy.

Vedení Park Lane International School je založeno na následující struktuře poradních výborů, které doplňují správní radu. Všech pět poradních výborů jsou pak oporou správní rady a zároveň do značné míry mají vliv na její rozhodnutí.

Správní rada Park Lane International School se schází 4-5x během školního roku, každý z pěti poradních výborů se pak setkává jednou za trimestr.

Strukturu vedení v této podobě považujeme za nezbytně nutnou k dokonalému a efektivnímu řízení naší školy. Jsme si jisti, že tato struktura poskytuje dostatečně silnou platformu pro podporu, dohled a poradenskou činnost a plně odpovídá jejím potřebám a rozvoji.


Správní rada Park Lane International School

Současní členové správní rady Park Lane

Jan Bébr (předseda), majitel, tel: +420 604 573 619 
Radek Janata, majitel
Paul Ingarfield, ředitel školy & Head of Secondary
Joe Eyles, Head of Primary and EYFS
Karolina Schreiberová, Operations Executive

Kontaktní osobou pro zpracování agendy správní rady je Jana Řídelová, kterou lze kontaktovat na níže uvedené adrese: jridelova@parklane-is.com, nebo tel. +420 604 573 619, Valdštejnská 151/6a, 118 00 Praha 1.

Poradní výbory správní rady Park Lane

Každý z pěti poradních výborů se skládá z rodičů a zástupců zaměstnanců školy. V případě zaměstnanců školy jsou členové vybíráni a/nebo nominováni podle toho, jakou v rámci školy zastávají roli. V případě rodičů je pak klíčová především jejich odbornost, zkušenosti a reálné možnosti aktivně podporovat zájmy školy, podílet se na jejím poslání a participovat na plánech jejího budoucího rozvoje.


Facebook
G+
Twitter
Gmail
Pinterest

Branch

This value should not be empty.

Starting date

This value should not be empty.

Student

First Name

This value should not be empty.

Last Name

This value should not be empty.

Gender

This value should not be empty.

Address

This value should not be empty.

Nationality

This value should not be empty.

Date of Birth

This value should not be empty.

Birth ID

Passport ID

Health Insurance

 

At School my child will be called

Spoken languages

This value should not be empty.

Health Information

Please specify all health informations or medical conditions (allergies, injuries, illnes etc.) which could be
important to us:

Could not submit the form. Please make sure the form is filed correctly.

Becoming Efficient Learners - workshop at Valdštejnská

Open Day at all campuses on Tuesday 16th October

News, views & events

ico_arrow

Contacts

 
 

Useful links

 • Prague 1
 • Park Lane International School
 • Valdštejnská 151/6a 
 • 118 01 Praha - Malá Strana
 • IČO 284 655 98
 • Prague 6
 • Park Lane International School
 • Norbertov 3
 • 162 00 Praha 6 - Střešovice
 • IČO 284 655 98


 • Prague 5
 • Nessie English Preschool
 • Nad Bertramkou 10
 • 150 00 Praha 5 - Smíchov
 • IČO 275 68 628
ico_search
ico_arrow