Stipendium

Stipendium pro externí uchazeče v roce 2017

Stipendijní program Park Lane v roce 2017 pro externí uchazeče je určen akademicky nadaným studentům, kteří se zařadí do 8., 9., 10. a 11. ročníku, tedy studentům, kteří v období od 1. září 2017 do 31. srpna 2018 dosáhnou věku 13, 14, respektive 15 let.

Výběrové řízení pro udělení stipendia pro školní rok 2017/18 bude zahájeno v pondělí 9. ledna s tím, že uzávěrka pro přijetí přihlášek proběhne v pátek 24. března. Uchazeči s odpovídajícími předpoklady budou pozváni k účasti ve dvoudenních výběrových testech a pohovorech, které se budou konat v týdnu od 27. března 2017.

O stipendium mohou požádat rodiče, jejichž dítě prokazuje velmi dobrou znalost anglického jazyka (v písemném i mluveném projevu) a dosahuje vynikajících studijních výsledků. Rodiče by taktéž měli být svolní k tomu, že jejich dítě bude vzděláváno v multikulturním prostředí. Naše studenty maximálně motivujeme k tomy, aby byli uctivými, vytrvalými, vynalézavými a zodpovědnými jedinci, kteří si uvědomují hodnotu studia na mezinárodní škole a vnímají se jako světoobčané.

Rodiče studentů, kteří se chtějí ucházet o stipendium do 10. a 11. ročníku, by měli pečlivě prostudovat níže uvedenou informaci.

Pro vstup do 10. a 11. ročníku (začátek dvouletého programu Cambridge IGCSE) přijímáme žádosti o stipendium od rodičů žáků, kteří jsou v současnosti zapsáni v 9. ročníku mezinárodní nebo anglické školy. O stipendium se mohou ucházet i žáci s vhodnými předpoklady 8. ročníků českých základních škol, pokud prokáží vysokou úroveň znalosti anglického jazyka a schopnost přizpůsobit se náročným požadavkům našeho studijního programu. Studenti, kteří se zařadí do 8. a 9. ročníku, budou studovat angličtinu, matematiku a přírodní vědy dle programu Cambridge Secondary 1 společně s dalšími předměty anglických národních osnov.
Úspěšní kandidáti budou v ročnících 10 a 11 studovat podle studijního programu Cambridge IGCSE a v navazujících ročnících 12 a 13 pak podle mezinárodně uznávaného bakalářského programu IB Diploma.

Uchazeči o stipendium absolvují náročné výběrové řízení, které prověří:

 • znalosti angličtiny + matematiky a přírodních věd;
 • schopnost logického myšlení a argumentace;
 • schopnost uchazeče těžit z výhod studijního programu školy Park Lane.


Výběrová komise pod vedením ředitele školy posoudí školní záznamy každého uchazeče za poslední dva roky a provede pohovory s uchazečem i jeho rodiči. Komise posoudí též zprávu uchazeče vypracovanou jeho současným třídním učitelem.

Úspěšní kandidáti pro ročníky 8., 9., 10. a 11. obdrží stipendium na základě dosažených studijních výsledků (vysvědčení, předpoklady, akademické úspěchy) a podle výsledků výběrového řízení. V některých případech může být stipendium uděleno k dokončení studia v programu Key Stage 3 a/nebo celého programu Key Stage 4 a IGCSE, s možností získat stipendium* na pokračující IBDP.

*Poznámka: V těchto případech bude přiznání stipendia pro IBDP (ročník 12-13) vždy vázáno na výsledky zkoušek IGCSE na konci 11. ročníku.

Žáci 8., 9., 10. a 11. ročníku budou studovat všechny předměty v angličtině, jako další jazyk si volí mezi francouzštinou a němčinou (což se týká i 10. ročníku, pokud si student některý z těchto dvou jazyků zvolí jako součást studijního programu IGCSE). Česky hovořící studenti budou mít též hodiny českého jazyka a na konci 10. ročníku z něj složí závěrečné zkoušky.

Spolu s možností studovat pod vedením vysoce kvalifikovaných pedagogů, kteří využívají širokou škálu moderních výukových a učebních metod, získají úspěšní držitelé stipendia rovněž řadu příležitostí dále obohacovat a rozvíjet své nadání a vlohy. Dostane se jim i výsady studovat v krásném školním areálu v historické části Malé Strany pod hradbami Pražského hradu. 

Jak se přihlásit do stipendijního programu pro talentované studenty

Uchazeči o stipendijní program předloží následující dokumenty:

 • vyplněnou přihlášku – ke stažení zde;
 • vysvědčení za poslední dva školní roky a jakékoli průběžné hodnocení za školní rok 2016-17;
 • jakékoli osvědčení dokládající akademické úspěchy;
 • posudek od ředitel školy, kterou Vaše dítě navštěvuje, náš formulář posudku je ke stažení zde.

Všechny vyplněné přihlášky (žádosti) musí být doručeny do Park Lane I.S. nejpozději do 24. března 2017.

Vyplněnou přihlášku a všechny požadované dokumenty zasílejte k rukám PR Admissions Officer:
Karolína Schreiberová
E-mail: karolina.schreiberova@parklane-is.com
Telefon: +420603489369
Adresa: Park Lane International School, Valdštejnská 151/6a
Praha 1 – Malá Strana, 118 00, Česká republika


Facebook
G+
Twitter
Gmail
Pinterest

Branch

This value should not be empty.

Starting date

This value should not be empty.

Student

First Name

This value should not be empty.

Last Name

This value should not be empty.

Gender

This value should not be empty.

Address

This value should not be empty.

Nationality

This value should not be empty.

Date of Birth

This value should not be empty.

Birth ID

Passport ID

Health Insurance

 

At School my child will be called

Spoken languages

This value should not be empty.

Health Information

Please specify all health informations or medical conditions (allergies, injuries, illnes etc.) which could be
important to us:

Could not submit the form. Please make sure the form is filed correctly.

Open Day at all campuses on Tuesday 17th October

Parent´ s evenings and Homework workshop

News, views & events

ico_arrow

Contacts

 
 

Useful links

 • Prague 1
 • Park Lane International School
 • Valdštejnská 151/6a 
 • 118 01 Praha - Malá Strana
 • IČO 284 655 98
 • Prague 6
 • Park Lane International School
 • Norbertov 3
 • 162 00 Praha 6 - Střešovice
 • IČO 284 655 98


 • Prague 5
 • Nessie English Preschool
 • Nad Bertramkou 10
 • 150 00 Praha 5 - Smíchov
 • IČO 275 68 628
 • © Copyright 2015 | Park Lane International School.
ico_search
ico_arrow